Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

 

 

Szervezet neve: MTESZ Békés Megyei Egyesület

Formája: egyesület

Közhasznú jogállása: közhasznú

Székhely: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 22. II/2.

Működési területe: Békés megye

Alapítás éve: 2013.

Bírósági bejegyzés éve: 2013.

 

A MTESZ Békés Megyei Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) a műszaki-, agrár., természet- és gazdaságtudományi értelmiséget tömörítő egyesületek, társaságok és más közhasznú társadalmi szervezetek és az ezen a területen tevékenykedő magánszemélyek önkéntes társulásán alapuló, jogi személyiséggel rendelkező egyesülete; társadalmi, szakmai érdekképviseleti szervezet.

 

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól anyagi támogatást nem fogad el, és nem nyújt.

 

A MTESZ Békés Megyei Egyesület fő céljai:

- Kapcsolatok ápolása, elmélyítése határon túli partner szervezetekkel

- A folyamatban lévő programok és szolgáltatások folytatása

- Az Egyesület helyzetének stabilizálása (hivatali szervezet, anyagi források)

- Szolgáltatások színvonalának fenntartása, növelése

- A szakmai tevékenység erősítése

- Meglévő és új szolgáltatások rendszerének kialakítása

- A tagok és tagegyesületek érdekképviselete, munkájának segítése

- Az Egyesület és tagegyesületei népszerűsítése, társadalmi nyilvánosság biztosítása

- Megyei és helyi önkormányzatokkal, hatóságokkal és államigazgatási szervekkel kapcsolatok kialakítása, elmélyítése

- Aktív közreműködés a civil kezdeményezésekben

- Békéscsaba Megyei Jogú Város Civil Kerekasztalának és Békés Megye Civil Kerekasztalának működésében folyamatos részvétel

- Békéscsabai Szociális Kerekasztal munkájában való részvétel

- Állandó meghívottként részvétel a Békés Megyei Közgyűlés, a Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlés és Békéscsaba Megyei Jogú Város Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési (NÜE) Bizottság munkájában

 

A MTESZ Békés Megyei Egyesület által megvalósítani tervezett tevékenységek, projektek, rendezvények, szolgáltatások

 

- Akkreditált képzések, tanfolyamok megvalósítása mind hazai, mind nemzetközi körben

- Ismeretterjesztő, a kor szakmai elvárásaira rámutató nemzetközi konferenciák szervezése

- A civil érdekérvényesítés és a társadalmi nyilvánosság erősítése nemcsak hazai, hanem határon átnyúló keretek között is

- Példa értékű szolgáltatói tevékenységek bemutatása, a jó gyakorlatok elterjesztése a társadalom minél szélesebb körében

- Együttműködés más hazai és nemzetközi szervezetekkel

 

A fenti célokhoz és tervezett témakörökhöz kapcsolódóan megvalósítani kívánt projektek, rendezvények, szolgáltatások:

- Határon átnyúló együttműködés elmélyítése, közös projektek kidolgozása, megvalósítása, főként Románia, Temes és Bihar megye, valamint Szerbia, vajdasági szervezeteivel közösen

- A meglévő oktatási tevékenység kibővítése, határon átnyúló oktatási programok összeállítása

- Tudomány Napja konferencia megszervezése, mely mára már évtizedes hagyományokra tekinthet vissza és a reálértelmiség együttműködésének bemutatását szolgálja

- Szakértői tevékenységek

- Mérlegképes könyvelők továbbképzése

- Mérnök Kamarai kötelező általános és szakmai továbbképzés

- eMagyarország Pont működtetése, fenntartása

- Széchenyi InfoPont szolgáltatás

- Kutatások, innovációs tevékenység

 

A MTESZ Békés Megyei Egyesület által elért eddigi eredmények

 

A MTESZ Békés Megyei Egyesület a megyében működő tagegyesületeivel összekapcsolódva és önállóan is számos rendezvényt, programot, szolgáltatást valósított meg.

A tevékenységének területein végzett munkával szervezetünk a megye műszaki civil szektorának, valamint a társadalom és a gazdaság más területeinek fejlődéséhez is hozzájárul. Ezt a feladatát már évek óta a megyei és a határon túli civil és gazdasági szervezetekkel egyaránt együttműködve végzi több területen is.

Emellett a MTESZ Békés Megyei Egyesület tagszervezetei és magánszemély tagjai összefogását, közös érdekképviseletét is ellátja. Ennek megfelelően évente legalább 4 alkalommal Közgyűlést hív össze és tart meg, ahol a résztvevőket folyamatosan tájékoztatja a MTESZ tevékenységéről, működéséről, valamint az aktuális kérdésekben szavazás útján dönt a tagság.

Egyesületünk nevében a MTESZ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségét jelöli.

 

A MTESZ Békés Megyei Egyesület által megvalósított projektek, rendezvények, szolgáltatások:

 

- HURO/1001/100/2.3.2 azonosító számú, „Decreasing Unemployment by Cross-border Education and Approach Development” (DUCEAD) című magyar-román határon átnyúló projekt megvalósítása

- TÁMOP-2.5.1.C-2-10/3-2010-0013 azonosító számú, „INNO-REÁL Szövetség” című projekt megvalósítása

- „Tudomány Napja” konferencia megszervezése

- Civilek a környezetvédelemért konferencia megszervezése Aradon, a romániai partner szervezetekkel közösen

- Kapcsolattartás és közös projektek kidolgozása határon túli partner szervezetekkel (temesvári TECHNÉ egyesület, aradi Vasile Goldis Nyugati Egyetem, FRIMM, Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége /BINCISZ/ )

 - Szakértői tevékenységek

- Mérlegképes könyvelők továbbképzése

- Mérnök Kamarai kötelező általános és szakmai továbbképzés

- Részvétel munkaerő-piaci projektekben, képzések szervezése, megtartása

- eMagyarország Pont működtetése, fenntartása

- Széchenyi InfoPont

- Kutatások, innovációs tevékenység

 

Összefoglalva a MTESZ Békés Megyei Egyesület tevékenységét megállapítható, hogy a feladatait nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is magas színvonalon látta el. Emellett pedig saját kezdeményezéseket tett és valósított meg.

 

A MTESZ Békés Megyei Egyesület tevékenységének financiális szempontból:

 

Az Egyesület önfenntartó, tehát semmilyen nevesített állami támogatásban nem részesül. Így a tevékenységek ellátásához és hivatali szervezete fenntartásához az anyagi forrásokat a gazdasági feltételeket figyelembe véve a következő lehetőségekkel élve kívánja megteremteni:

 

- A Szervezeti vagyon

- Támogatások, befizetések

- Az adózó állampolgárok 1%-os felajánlásai

- A meglévő tőke növelése a kamatok által

- Pályázati források kiaknázása

- Képzések szervezése, lebonyolítása

 

A MTESZ Békés Megyei Egyesület tevékenységének működéséről:

 

• Szervezetünknek alkalmazottja nincs, ezért az adminisztratív és pénzügyi feladatok ellátását, valamint a pályázatírást külső szakember is segíti. Az ő munkáját megbízásos jogviszonyban vesszük igénybe.

• Az Egyesület folyamatos működését támogatni kívánjuk vezetési és menedzsment szakértő bevonásával. Az ő munkáját a projekt időszakra vonatkozóan folyamatos vállalkozói szerződéssel vesszük igénybe.

• Szervezetünk tevékenységének és ismertségének minél szélesebb körben történő elterjedését hirdetések útján kívánjuk biztosítani. Ennek megfelelően rendezvényeinket, kezdeményezéseinket meg kívánjuk hirdetni a helyi írott és elektronikus sajtóban egyaránt.

• Szervezetünk munkatársai, vezetői munkájuk során számos rendezvényen, konferencián vesznek részt a civil élet erősítése és szervezetünk naprakészségének fenntartása érdekében.

 

A társadalmi szükségletek kielégítése

 

A MTESZ Békés Megyei Egyesület a megyében működő tagegyesületeivel összekapcsolódva és önállóan is számos rendezvényt, programot, szolgáltatást valósított meg.

 

A tevékenységének területein végzett munkával szervezetünk a megye műszaki civil szektorának, valamint a társadalom és a gazdaság más területeinek fejlődéséhez is hozzájárul. Ezt a feladatát már évek óta a megye más civil és gazdasági szervezeteivel egyaránt együttműködve végzi több területen is.

 

Emellett a MTESZ Békés Megyei Egyesület tagszervezetei és magánszemély tagjai összefogását, közös érdekképviseletét is ellátja. Ennek megfelelően évente legalább 4 alkalommal Közgyűlést hív össze és tart meg, ahol a résztvevőket folyamatosan tájékoztatja a MTESZ tevékenységéről, működéséről, valamint az aktuális kérdésekben szavazás útján dönt a tagság.

 

Egyesületünk nevében a MTESZ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségét jelöli.

 

A MTESZ Békés Megyei Egyesület által megvalósított projektek, rendezvények, szolgáltatások:

 

-           „Tudomány Napja” konferencia megszervezése

-           Kapcsolattartás és közös projektek kidolgozása határon túli partner szervezetekkel (temesvári TECHNÉ egyesület, aradi Vasile Goldis Nyugati Egyetem, FRIMM, Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége /BINCISZ/ )

-           Szakértői tevékenységek

-           Mérnök Kamarai kötelező általános és szakmai továbbképzés

-           Részvétel munkaerő-piaci projektekben, képzések szervezése, megtartása

-           eMagyarország Pont működtetése, fenntartása

-           Széchenyi InfoPont

-           Kutatások, innovációs tevékenység

 

Összefoglalva a MTESZ Békés Megyei Egyesület tevékenységét megállapítható, hogy a feladatait nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is magas színvonalon látta el. Emellett pedig saját kezdeményezéseket tett és valósított meg.

 

Legfontosabb eredményeink:

 

-           Kapcsolatok ápolása, elmélyítése határon túli partner szervezetekkel

-           A folyamatban lévő programok és szolgáltatások folytatása

-           Az Egyesület helyzetének stabilizálása (hivatali szervezet, anyagi források)

-           Szolgáltatások színvonalának fenntartása, növelése

-           A szakmai tevékenység erősítése

-           Meglévő és új szolgáltatások rendszerének kialakítása

-           A tagok és tagegyesületek érdekképviselete, munkájának segítése

-           Az Egyesület és tagegyesületei népszerűsítése, társadalmi nyilvánosság biztosítása

-           Megyei és helyi önkormányzatokkal, hatóságokkal és államigazgatási szervekkel kapcsolatok kialakítása, elmélyítése

-           Aktív közreműködés a civil kezdeményezésekben

-           Békéscsaba Megyei Jogú Város Civil Kerekasztalának és Békés Megye Civil Kerekasztalának működésében folyamatos részvétel

-           Békéscsabai Szociális Kerekasztal munkájában való részvétel

-           Állandó meghívottként részvétel a Békés Megyei Közgyűlés, a Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlés és Békéscsaba Megyei Jogú Város Nemzetiségi, Érdekegyeztető, Külkapcsolati és Ellenőrzési (NÉKE) Bizottság munkájában.

Szervezetünk működését támogatja a