Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

EFOP-1.3.5-16-2016-00137

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_esza.jpg

 

 

 

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével

 

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00137

Kedvezményezett neve:   MTESZ Békés Megyei Egyesület

Projekt címe:  Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével

Szerződött támogatás összege:  25 000 000

Támogatás mértéke: 100%

Projekt befejezése: 2020.04.01.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

Projektünket Békéscsaba (fő helyszín) és Dombegyház településeken kívánjuk megvalósítani. A Békéscsabán élő fiatal, felnőtt és idős generációkat kívánjuk elérni és fogjuk komplex programokkal ellátni. Programjaink, a szakmai megvalósítás fő szempontjaihoz 100 %-ban igazodnak, Békéscsaba MJV Önkormányzatának HEP-jéhez, valamint a járási esélyegyenlőségi célokhoz.

 

Átfogó célunk, hogy a helyi közösségek és ezeken keresztül az egyének önálló cselekvési szándéka és képessége erősödjön, az önkéntesség népszerűbbé váljon, az aktív társadalmi szerepvállalást és a karitatív tevékenységek megerősítését az értékalapú társadalmi összetartást erősítő programok megvalósításával, elsősorban a különböző szocio-kulturális körülmények között élő, hátrányos helyzetű, vagy szegénységben élő csoportok társadalmi felzárkózását segítő tevékenységekkel, ill. a karitatív tevékenységre való hajlandóság növelésével. Komplex szolgáltatások nyújtásával érjük el, amelyek egyszerre több oldalról és egymás hatását erősítve kezelik a problémákat.

 

Célkitűzésünk: a családalapítás előtt álló fiatalok és fiatal szülők felkészítése a sikeres életkezdetre, a fiatalok összeszervezése fórumok és klubok létrehozásával, az önkéntesség népszerűsítése és oktatása,  önkéntes városszépítő és szemétszedés eseményeken, és nagy rendezvényeken keresztül, a hagyományőrzés- és átadás fontosságának az elmélyítése generációk közötti kommunikációs platformok kialakításával, háromgenerációs találkozók szervezése, kompetencia-fejlesztés, melyek hozzájárulnak a harmonikusan, összhangban élő családok kialakulásához és működtetéséhez; az idősebb generáció aktívabb bevonásának elősegítésével a közösségben élő idős emberek tapasztalatainak átadása a fiatalok számára; a sajátos- vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása, helyzetének javítása az önkormányzati családsegítő intézmények tevékenységét kiegészítő segítő szolgáltatásokkal szorosan együttműködve az Önkormányzattal és a családsegítő intézményekkel, 1 fő közösségi animátor és 1 fő ifjúság fejlesztő szakmai bevonásával. 6 db együttműködési megállapodással rendelkezünk a projekt sikeres megvalósításához.

 

Összesen 5000 főt kívánunk bevonni és a 36 hónap alatt 75 darab, a pályázat céljaihoz kapcsolódó rendezvények megrendezését és lebonyolítását kívánjuk megvalósítani. A tervezett szakmai programok összhangban vannak az EFOP Együttműködő társadalom 1. prioritási tengelyén belül, a 9. tematikus célkitűzéssel. A beruházási prioritáson belül az 1.2 és az 1.3 „Társadalmi együttélés erősítése” intézkedéseken belül „a fiatalok vidéken, helyben maradásának, aktivitásának, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása és a közösségi szerepvállalás.

 

A helyi igényeket nagyon jól ismerjük és ez alapján állítottuk össze szakmai programunkat. Szakmai tervünk részletesen tartalmazza a programokat és azok célcsoportra gyakorolt hatásait. A felhívásban szereplő tématerületek közül az A és C tevékenységeket vállaljuk, programjainkkal elérni kívánjuk a lakosságban élő különböző generációkat, fiataloktól az idősekig, hogy így erősítsük a társadalmi együttműködést és szerepvállalást.

 

Az alábbi programokat valósítjuk meg: Önkéntes képző tréning, Célcsoport toborzása, Önkéntes kiadvány/ Önképzés, Generációs fórum, Önkéntesség megszervezése, Hagyományőrző nap, Családi háromgenerációs találkozó, Fiatalok családi életre való felkészítése, Családi tapasztalatcsere pont, Fiatalok fóruma, Közösségi és önkéntes pont kialakítása, Önkéntes nap, Önkéntes szemétszedés, Önkéntes településfejlesztés/ szépítés program, Fenntartható fejlődés klub, Hagyományőrző önkéntes kézműves kör, Eszközbeszerzés.

 

A projekt időszakon túl is fenn kívánjuk tartani a Hagyományőrző rendezvényt, melynek finanszírozhatósága hosszú távon megoldható. A projekt rövid és hosszú távú célja, hogy Békéscsabán élők között kialakuljon egy szoros együttműködés, az önkéntesség szellemisége, hogy a családok harmónikusak éljenek, a fiatalok bátran vállaljanak családot, csökkenjenek a generációs szakadékok, fontos legyen a hagyományőrzés és átadás. A fenntarthatósági és esélyegyenlőségi vállalásaink szakmai tervünkben találhatóak.

 

„A 2018.04.10. napjával kihirdetett Felhívás módosítást követően, szerződésmódosítás útján kerül bevezetésre a projektekbe az egyszerűsített elszámolási mód. A szerződésmódosítás mellékletét képező „Projektenkénti egységköltség" tábla tartalmazza a projekt hátralevő részére érvényes egységköltség mértékét, a projektben vállalt megvalósítandó kontaktusok számát, a szakmai tevékenységeket, illetve azok ütemezését."

 

esza-logo.jpg